BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej

Wniosek o sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego wpłynął 03.08.2011 roku. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego, wpisu w księdze wieczystej oraz innych ewentualnych kosztów wynikających z obowiązujących przepisów. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm.). Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z póź. zm.), termin złożenia wniosku upływa z dniem 2 listopada 2011 roku
(tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) w razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa.
Wykaz podany do publicznej wiadomości w dniu 21.09.2011 roku do dnia 11.10.2010 roku.


Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 wrz 2011 09:12
Data opublikowania: piątek, 23 wrz 2011 09:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 paź 2011 08:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1137 razy