BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Burzyn stanowiącej własność Gminy Jedwabne

Wykaz sporządzono w oparciu o art. 35 ustawy możliwość dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r. możliwość póź. zm.). Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z póź. zm.), termin złożenia wniosku upływa z dniem 2 listopada 2011 roku (tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) w razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa.
Wykaz podany do publicznej wiadomości w dniu 21.09.2011 roku do dnia 11.10.2011 roku.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 wrz 2011 09:08
Data opublikowania: piątek, 23 wrz 2011 09:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 paź 2011 08:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 994 razy