BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miasta Jedwabne stanowiącej własność Gminy Jedwabne

Wykaz sporządzono w oparciu o art. 35 ustawy możliwość dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102, poz. 651 z 2010r. póź. zm.). Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z póź. zm.), termin złożenia wniosku upływa z dniem 12 września 2011 roku (tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) w razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa. Wykaz podany do publicznej wiadomości w dniu 1.08.2011 roku do dnia 22.08.2011 roku.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 3 sie 2011 10:41
Data opublikowania: środa, 3 sie 2011 10:42
Data przejścia do archiwum: środa, 24 sie 2011 13:25
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1180 razy