BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

WEZWANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. przedmiotu zamówienia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne”
Jedwabne, dnia 22 lipca 2011 roku


BIOŚ.271.4.2011


PHUP „EURO-GAZ” Sp.j.

Zgórsko 31 A
26-052 Sitkówka - NowinyDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. przedmiotu zamówienia
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne”WEZWANIE


Na podstawie art. 26 ust. 2 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozdziałem VII pkt 1 ppkt 4 SIWZ Urząd Miejski w Jedwabnem wzywa do uzupełnienia załącznika Nr 6 do SIWZ pn. „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia” o wskazanie osoby posiadającej uprawnienia o specjalności konstrukcyjno- budowlanej wraz z określeniem jego kwalifikacji zawodowych (najlepiej wraz z dokumentem poświadczającym kwalifikacje).
Uzupełnienia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke

Data powstania: piątek, 22 lip 2011 14:09
Data opublikowania: piątek, 22 lip 2011 14:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sie 2011 15:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1203 razy