BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

WEZWANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. przedmiotu zamówienia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne”
Jedwabne, dnia 22 lipca 2011 roku


BIOŚ.271.4.2011


Firma Remontowo-Budowlana AZKEL
inż. Krystian Kamiński

ul. Szkolna 31
08-300 SOKOŁÓW PODLASKIDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. przedmiotu zamówienia
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne”


WEZWANIENa podstawie art. 26 ust. 2 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Miejski w Jedwabnem wzywa do uzupełnienia załącznika Nr 6 do SIWZ pn. „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia” o określenie kwalifikacji zawodowych kierownika prac budowlanych (najlepiej wraz z dokumentem poświadczającym kwalifikacje).
Uzupełnienia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof MoenkeData powstania: piątek, 22 lip 2011 14:07
Data opublikowania: piątek, 22 lip 2011 14:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sie 2011 15:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 937 razy