BIP Gminy Jedwabne

INFORMACJA

poniedziałek, 23 gru 2013 13:46
Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem informuje, że zgodnie z zapisem art. 24 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz 858 ze zmianami) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr. XXX/171/13 z dnia 12.12.2013r., z dniem 01.01.2014r. będą obowiązywały nowe taryfy stawek i opłat za dostawę wody i zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej dla odbiorców usług Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem.
Czytaj całość