BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14
tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

Czynności podejmowane z urzędu przez Kierownika USC.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody. W przekazywaniu dokumentów pośredniczy USC miejsca zamieszkania Jubilatów.
Kancelaria Prezydenta RP przesyła Jubilatom podpisany przez Prezydenta list gratulacyjny.
Urząd Stanu Cywilnego po otrzymaniu medali powiadamia Jubilatów o planowanym terminie uroczystego wręczenia odznaczeń, celem potwierdzenia udziału w uroczystości.
Ceremonia wręczenia medali odbywa się raz do roku.

Podstawa prawna:

1.Art.19 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 475 z późn. zm.)
2.Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 277, poz.2743 z późn.zm.).

Opracował

Małgorzata Grądowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Grądowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 14:31

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 14:32
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 14:31
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 14:32
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1468 razy
Ilość edycji: 1