BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 grudnia 2008

Wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 grudnia 2008

Wiadomości

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Dodanie nowej wiadomości: Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31 października 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31 października 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 grudnia 2008

Wiadomości

Edycja wiadomości Wykaz Sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Edycja wiadomości Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Edycja wiadomości Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 08 grudnia 2008

Wiadomości

UCHWAŁA NR XXVII/132/08

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVII/132/08 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR XXVII/135/08 z dnia 29 listopada 2008 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XXVII/135/08 z dnia 29 listopada 2008 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓŁ NR XXV/08 z dnia 12. 09. 2008 r.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ NR XXV/08 z dnia 12. 09. 2008 r. w sprawie: sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z dnia 30. 10. 2008 r.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z dnia 30. 10. 2008 r. w sprawie: sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 grudnia 2008

Wiadomości

Uchwała Nr IV.0131-6-30/2008

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV.0131-6-30/2008 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 grudnia 2008

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 grudnia 2008

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obrady XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 48 / 2008

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 48 / 2008 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

PROJEKT UCHWAŁY NR XXVIII / 08 z dnia 18 grudnia 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXVIII / 08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXVII/ /08 z dnia 29 listopada 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXVII/ /08 z dnia 29 listopada 2008 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów oraz sposobu doręczania decyzji organu podatkowego. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXVII/ /08 z dnia 29 listopada 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXVII/ /08 z dnia 29 listopada 2008 r. w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Burzyn. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXVII/ /08 z dnia 29 listopada 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXVII/ /08 z dnia 29 listopada 2008 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXVIII / 08 z dnia 18 grudnia 2008 roku

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXVIII / 08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 grudnia 2008

Wiadomości

UCHWAŁA NR XXVIII/139/08

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/139/08 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVIII/140/08

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/140/08 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

PROJEKT UCHWAŁY NR XXIX/ /08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXIX/ /08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2009 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 grudnia 2008

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 grudnia 2008

Wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 grudnia 2008

Wiadomości

Zarządzenie Nr 49 / 2008

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 49 / 2008 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian