BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN PRACY Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2011 r.

I KWARTAŁ:

1. Przegląd stanu technicznego obiektów podlegających pod gminę.
2. Omówienie koncepcji wodociągowania gminy – pozostałe etapy.
3. Kontrola stanu dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie gminy.
4. Sprawy bieżące.


II KWARTAŁ:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2. Kontrola stanu dróg gminnych.
3. Sprawy bieżące.


III KWARTAŁ:

1. Sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w I półroczu 2011 r.
3. Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2011 r.
4. Sprawy bieżące.


IV KWARTAŁ:

1. Informacja o ściągalności podatków, udzielonych ulgach i umorzeniach w 2011r.
2. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
3. Ocena realizacji inwestycji wodociągowania wsi i remontów dróg gminnych.
4. Ocena przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2012 r.
6. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 r.
7. Sprawozdanie z działalności komisji w 2011 r.
8. Sprawy bieżące.

Zatwierdzono na sesji w dniu: ………………Data powstania: czwartek, 20 sty 2011 11:48
Data opublikowania: czwartek, 20 sty 2011 11:49
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1196 razy