BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na obrady XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Jedwabne, dnia 01.09.2009 r.
OR. 0052 – 38/09Uprzejmie informuję, że w dniu 09 września 2009 r. o godz. 14:00 w sali kinowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem, ul. Piękna 8 rozpoczną się obrady XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji.
3. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
4. Podziękowanie Księdzu Kanonikowi Stanisławowi Bokińcowi proboszczowi parafii
pw. Trójcy Przenajświętszej w Burzynie.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa ul. Nowej wraz z budową kanału deszczowego
na terenie miasta Jedwabne‘’.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ,,Budowa drogi gminnej nr 104657B Konopki Tłuste - Witynie‘’.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jedwabne.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem
o ustalenie granic miasta Jedwabne poprzez wydzielenie granic miasta Jedwabne nowych obrębów i utworzenie sołectw Kossaki, Biczki i Kajetanowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Jedwabne dotyczącymi ustalenia granic miasta.
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
14. Wolne wnioski i uwagi.
15. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data powstania: środa, 2 wrz 2009 10:59
Data opublikowania: środa, 2 wrz 2009 11:00
Data edycji: środa, 2 wrz 2009 12:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 wrz 2009 13:41
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1295 razy
Ilość edycji: 1