BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 03 lipca 2013

Wiadomości

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z posesji jednorodzinnych w gminie Jedwabne w 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram odbioru odpadów nieposegregowanych w sezonie letnim do 15 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: PROTOKÓŁ NR XXIV/13 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie: z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 lipca 2013

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obrady XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 lipca 2013

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dot. dowozu uczniów do szkół)

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dot. dowozu uczniów do szkół) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 lipca 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI ROZWOJU W 2013 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W 2013 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 lipca 2013

Wiadomości

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dodanie nowej wiadomości: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - [Wszystkie zmiany]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dodanie nowej wiadomości: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - [Wszystkie zmiany]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Edycja wiadomości NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - [Wszystkie zmiany]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Edycja wiadomości NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 lipca 2013

Wiadomości

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Edycja wiadomości NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - [Wszystkie zmiany]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Edycja wiadomości NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - [Wszystkie zmiany]

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Dodanie nowej wiadomości: Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - [Wszystkie zmiany]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Dodanie nowej wiadomości: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - [Wszystkie zmiany]

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 lipca 2013

Wiadomości

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Jedwabne za II kwartał 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Jedwabne za II kwartał 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z posesji jednorodzinnych w gminie Jedwabne w 2013 r.

Edycja wiadomości Harmonogram odbioru odpadów nieposegregowanych w sezonie letnim do 15 października 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 lipca 2013

Wiadomości

Edycja wiadomości Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne w nowej kadencji 2011-2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 lipca 2013

Wiadomości

Edycja wiadomości WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM, JEDNOSTACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJACH - [Wszystkie zmiany]

Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Edycja wiadomości Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Urząd Stanu Cywilnego

Edycja wiadomości Urząd Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Referat Oświaty, Kultury i Sportu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 lipca 2013

Wiadomości

UCHWAŁA Nr IV.00312-28/13

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr IV.00312-28/13 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 lipca 2013

Wiadomości

UCHWAŁA Nr IV.00312-28/13

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr IV.00312-28/13 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian