BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 października 2021

Wiadomości

INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPU SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 października 2021

Wiadomości

WYNIKI KONSULTACJI

Dodanie nowej wiadomości: WYNIKI KONSULTACJI - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie znak BI.ZUZ.5.4210.113.2021.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie znak BI.ZUZ.5.4210.113.2021.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie znak BI.ZUZ.1.4210.1.53.2.2021.JK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Augustowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie znak BI.ZUZ.1.4210.1.53.2.2021.JK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Augustowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 października 2021

Wiadomości

XXX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: XXX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 października 2021

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 października 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 października 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 października 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Uzyskanie kopii z części graficznej i opisowej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Edycja wiadomości Uzyskanie kopii z części graficznej i opisowej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium

Edycja wiadomości Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

Edycja wiadomości Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

Edycja wiadomości Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Edycja wiadomości Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości /budynku/

Edycja wiadomości Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości /budynku/ - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 14 października 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 października 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 października 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 października 2021

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie znak BI.ZUZ.5.4210.112.2021.ED Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o zgromadzeniu materiału dowodowego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie znak BI.ZUZ.5.4210.112.2021.ED Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o zgromadzeniu materiału dowodowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 października 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 października 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 października 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXX/238/21 z dnia 05 października 2021 r.

dodano rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 27.10.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 października 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie 79/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian