BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 grudnia 2019

Wiadomości

Z A WI A DO M I E N I E

Dodanie nowej wiadomości: Z A WI A DO M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 grudnia 2019

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 grudnia 2019

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 grudnia 2019

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 grudnia 2019

Wiadomości

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 grudnia 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Edycja wiadomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Edycja wiadomości Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Edycja wiadomości Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Edycja wiadomości Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów - [Wszystkie zmiany]

środa, 11 grudnia 2019

Wiadomości

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

dodano odpowiedź na zapytanie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 grudnia 2019

Wiadomości

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 grudnia 2019

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Edycja wiadomości Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 grudnia 2019

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 grudnia 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 grudnia 2019

Wiadomości

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miasta Jedwabne stanowiącej własność Gminy Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miasta Jedwabne stanowiącej własność Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miasta Jedwabne stanowiącej własność Gminy Jedwabne

Edycja wiadomości Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miasta Jedwabne stanowiącej własność Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 grudnia 2019

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

BURMISTRZ JEDWABNEGO OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: BURMISTRZ JEDWABNEGO OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 grudnia 2019

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 grudnia 2019

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Edycja wiadomości Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 grudnia 2019

Wiadomości

Zawiadomienie o obradach XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 grudnia 2019

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych podczas XVI sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych podczas XVI sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian