BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 06 maja 2008

Wiadomości

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II w Jedwabnem

Edycja wiadomości Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA - [Wszystkie zmiany]

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Edycja wiadomości DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA - [Wszystkie zmiany]

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11 / 2008

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11 / 2008 - [Wszystkie zmiany]

BURMISTRZ

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

Urząd Stanu Cywilnego

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 z dnia z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 z dnia z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie: w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie pierwszeństwa nabycia nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 maja 2008

Wiadomości

Przewodniczący Rady

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Rada Miejska - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Rada Miejska - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Rada Miejska - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Rada Miejska - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Rada Miejska - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Rada Miejska - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Rada Miejska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 maja 2008

Wiadomości

Edycja wiadomości Rada Miejska - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Rada Miejska - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Rada Miejska - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Rada Miejska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 maja 2008

Wiadomości

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2008 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2008 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2008 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2008 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 maja 2008

Wiadomości

Zarządzenie Nr 13 / 2008

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13 / 2008 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 maja 2008

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

PROJEKT UCHWAŁY NR XXII/ / 08 z dnia 31 maja 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXII/ / 08 z dnia 31 maja 2008 r. w sprawie: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Jedwabne. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXII/ /08 z dnia 31 maja 2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXII/ /08 z dnia 31 maja 2008 r. w sprawie: w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jedwabne i określenia granic ich obwodów. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXI/ /08 z dnia 20.04.2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXI/ /08 z dnia w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXI/ /08 z dnia 20.04.2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXI/ /08 z dnia 20.04.2008 r. w sprawie: w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Karwowie przyporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁA NR XXI/ /08 z dnia 20.04.2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁA NR XXI/ /08 z dnia 20.04.2008 r. w sprawie: w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Konopkach Chudych. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXI /08 z dnia 20.04.2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXI /08 z dnia 20.04.2008 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jedwabne na lata 2008-2012 oraz wydatków określonych w Planie na lata 2008 – 2012. - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT UCHWAŁY NR XXI/ /08 z dnia 20.04.2008 r.

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XXI/ /08 z dnia 20.04.2008 r. w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 maja 2008

Wiadomości

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 maja 2008

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Dodanie nowej wiadomości: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Dodanie nowej wiadomości: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Dodanie nowej wiadomości: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 maja 2008

Wiadomości

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokoły posiedzeń komisji - rok 2008 - [Wszystkie zmiany]

Stanowienie aktów publicznoprawnych przez Radę i Burmistrza

Edycja wiadomości Stanowienie aktów publicznoprawnych przez Radę i Burmistrza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian