BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

2003-06-14 14:12 - Dodanie nowej wiadomości: Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

2018-03-13 13:21 - Aktualizacja

Przejdź do wiadomości