BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

2003-06-15 00:00 - Dodano nowy plik

2003-06-15 13:34 - Dodanie nowej wiadomości: Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

2008-02-12 08:35 - Edycja wiadomości Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

2008-02-12 10:05 - Edycja wiadomości Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

2008-04-14 09:40 - Edycja wiadomości Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

2016-01-26 12:29 - Edycja wiadomości Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Przejdź do wiadomości