BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 04 lutego 2020

Wiadomości

Obwieszczenie - Zawiadomienie o zmianie nazwy planowanego przedsięwzięcia i ponownym wystąpieniu do organów opiniujących

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - Zawiadomienie o zmianie nazwy planowanego przedsięwzięcia i ponownym wystąpieniu do organów opiniujących - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 lutego 2020

Wiadomości

Obwieszczenie - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Edycja wiadomości Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 lutego 2020

Wiadomości

Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2019 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2019 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lutego 2020

Wiadomości

Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Edycja wiadomości Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 lutego 2020

Wiadomości

Kalendarz Wyborczy. Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W GMINIE JEDWABNE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 lutego 2020

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 lutego 2020

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 lutego 2020

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 lutego 2020

Wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 lutego 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 lutego 2020

Wiadomości

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadborach

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadborach - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie - [Wszystkie zmiany]

BURMISTRZ

Edycja wiadomości BURMISTRZ - [Wszystkie zmiany]

BURMISTRZ

Edycja wiadomości BURMISTRZ - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 lutego 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA XII/73/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XII/74/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXXV/204/05 z dnia 25 listopada 2005 r w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XV/78/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXVII/134/08 z dnia 29 listopada 2008 r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XLV/204/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Jedwabne w ramach pomocy de minimis. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR IV/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XI/45/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XIX/97/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXX/169/13 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA – PODATKI NA 2015 R. z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XI/66/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XI/68/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XI/70/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27.06.2014 r. nr XXXV/237/14 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Jedwabne w ramach pomocy de minimis. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XII/72/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XV/80/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXVII/133/08 z dnia 29 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXVII/136/08 z dnia 29 listopada 2008 r. w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XI/44/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu zytz do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XIX/96/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXX/168/13 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA – PODATKI NA 2015 R. z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XI/67/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: stawek podatku od środków transportowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA – PODATKI NA 2015 R. z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XIX/98/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XI/46/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XLI/187/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXVII/135/08 z dnia 29 listopada 2008 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XV/79/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR III/16/06 z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała II/23/02 z dnia 15 grudnia 202 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XI/69/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XII/49/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXXV/206/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aktualne wzory informacji i deklaracji podatkowych z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 lutego 2020

Wiadomości

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Jedwabnem stanowiącego własność Gminy Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Jedwabnem stanowiącego własność Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Zmiana uchwały o powoływaniu obwodowych komisji wyborczych.

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana uchwały o powoływaniu obwodowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................ w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedwabne. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................ w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabne w 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 lutego 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

XVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: XVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian