BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 kwietnia 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 kwietnia 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

UCHWAŁA NR VI/28/15 z dnia 27 marca 2015 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR VI/28/15 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabne w 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 kwietnia 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 kwietnia 2015

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Referat Finansowo - Budżetowo - Oświatowy

Edycja wiadomości Referat Finansowo - Budżetowy - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Podatków, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Organizacji

Dodanie nowej wiadomości: Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych - [Wszystkie zmiany]

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Organizacji

Edycja wiadomości Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych - [Wszystkie zmiany]

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Organizacji

Edycja wiadomości Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 kwietnia 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Organizacji, Płacy i Oświaty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 kwietnia 2015

Wiadomości

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Organizacji

Edycja wiadomości Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Wiadomości

Komisja Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 kwietnia 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 kwietnia 2015

Wiadomości

Edycja wiadomości WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM, JEDNOSTACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJACH - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 kwietnia 2015

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2014

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2014 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

DECYZJA

Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości KOMISJA REWIZYJNA - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 19 kwietnia 2015

Wiadomości

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Wiadomości

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 21/15

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 21/15 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JEDWABNE ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JEDWABNE ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Jedwabne w 2014 r.

Edycja wiadomości Harmonogram odbioru odpadów w gminie Jedwabne w 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 kwietnia 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr II-00321-50/15

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr II-00321-50/15 - [Wszystkie zmiany]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Dodanie nowej wiadomości: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - [Wszystkie zmiany]

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Dodanie nowej wiadomości: Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - [Wszystkie zmiany]

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 kwietnia 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 kwietnia 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 kwietnia 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian