BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 05 stycznia 2009

Wiadomości

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 stycznia 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedwabnem na 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy na 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy na 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy na 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXVII/134/08 z dnia 29 listopada 2008 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XXVII/134/08 z dnia 29 listopada 2008 r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XXVII/134/08 z dnia 29 listopada 2008 r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XII/72/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XV/80/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XXVII/133/08 z dnia 29 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 stycznia 2009

Wiadomości

Uchwała Nr IV.0131-3-81/08

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV.0131-3-81/08 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 stycznia 2009

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 stycznia 2009

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 stycznia 2009

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 stycznia 2009

Wiadomości

Edycja wiadomości Wykaz Sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 stycznia 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 stycznia 2009

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wykaz Sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 stycznia 2009

Wiadomości

Referat Finansowo - Budżetowo - Oświatowy

Edycja wiadomości Referat Finansowo - Budżetowy - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Referat Podatków, Rolnictwa I Działalności Gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Edycja wiadomości Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Urząd Stanu Cywilnego

Edycja wiadomości Urząd Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Referat Oświaty, Kultury i Sportu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 stycznia 2009

Wiadomości

Edycja wiadomości WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM, JEDNOSTACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJACH - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

PROTOKÓŁ NR XXIX/08 z dnia 30. 12. 2008 r.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ NR XXIX/08 z dnia 30. 12. 2008 r. w sprawie: sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 z dnia 18. 12. 2008 r.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 z dnia 18. 12. 2008 r. w sprawie: sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 stycznia 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 stycznia 2009

Wiadomości

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

dodano załączniki - [Wszystkie zmiany]

dodano załączniki - protokoły - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 stycznia 2009

Wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian