BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................

2021-05-13 15:40 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................ w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne

Przejdź do wiadomości