BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................

2019-10-09 09:11 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................ w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów.

Przejdź do wiadomości