BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XI/108/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

2019-08-30 11:06 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/108/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym

Przejdź do wiadomości