BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XI/106/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

2019-08-30 11:02 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/106/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedwabne

2019-08-30 11:07 - poprawna data uchwalenia

Przejdź do wiadomości