BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR X/102/19 z dnia 18 lipca 2019 r.

2019-07-23 15:33 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/102/19 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie: sprawie zmiany uchwały własnej nr VII/90/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów

Przejdź do wiadomości