BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.

2018-08-07 09:17 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 57/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 31/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedwabne dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem.

Przejdź do wiadomości