BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/ 2018 z dnia 24 lipca 2018 roku

2018-07-27 08:02 - Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/ 2018 z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2018-07-27 09:05 - Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/ 2018 z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wiadomości