BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 27 czerwca 2018 r.

2018-06-21 11:05 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Jedwabnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Przejdź do wiadomości