BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32/18 z dnia 14 maja 2018 r.

2018-05-16 13:19 - Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32/18 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości

Przejdź do wiadomości