BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXIV/255/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

2018-04-24 15:22 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIV/255/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/232/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Przejdź do wiadomości