BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 25 kwietnia 2018 r.

2018-04-20 13:36 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Przejdź do wiadomości