BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXIII/248/18 z dnia 26 marca 2018 r.

2018-03-28 15:24 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIII/248/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabne.

Przejdź do wiadomości