BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 26 marca 2018 r.

2018-03-21 13:42 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: zmian dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Przejdź do wiadomości