BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 30 stycznia 2018 roku

2018-01-25 12:50 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Przejdź do wiadomości