BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 30 stycznia 2018 roku

2018-01-25 12:44 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania

Przejdź do wiadomości