BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 30 stycznia 2018 roku

2018-01-25 12:27 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2018 – 2030

Przejdź do wiadomości