BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 95/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

2017-12-28 12:34 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 95/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem za 2017 r.

Przejdź do wiadomości