BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 20 grudnia 2017 r.

2017-12-15 10:13 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”.

Przejdź do wiadomości