BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 29 listopada 2017 r.

2017-11-23 13:25 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jedwabnem w Branżową Szkołę I stopnia w Jedwabnem

Przejdź do wiadomości