BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 28 października 2017 r.

2017-11-13 09:17 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 28 października 2017 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy

Przejdź do wiadomości