BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 75/2017 z dnia 2 listopada 2017 r.

2017-11-09 09:20 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 75/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy Jedwabne w 2017 roku.

Przejdź do wiadomości