BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXIX/205/17 z dnia 28 października 2017 r.

2017-11-07 11:03 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/205/17 z dnia 28 października 2017 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedwabne.

Przejdź do wiadomości