BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXIX/203/17 z dnia 28 października 2017 r.

2017-11-07 11:00 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/203/17 z dnia 28 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne.

Przejdź do wiadomości