BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie 21/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

2016-04-13 14:05 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie 21/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

Przejdź do wiadomości