BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

2018-02-23 08:47 - Dodanie nowej wiadomości: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

2018-03-09 12:30 - Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

2018-05-02 13:45 - Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

2018-11-23 13:45 - Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Przejdź do wiadomości