BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

2017-12-27 15:31 - Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

2017-12-28 09:40 - Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Przejdź do wiadomości