BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 lipca 2021

Wiadomości

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2020 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2020 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.12.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.12.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 lipca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.110.2021.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.110.2021.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.113.2021.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.113.2021.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 lipca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 lipca 2021

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.11.2021

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.11.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 lipca 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 lipca 2021

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 lipca 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.108.2021.DK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.108.2021.DK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 lipca 2021

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 lipca 2021

Wiadomości

RADA MIEJSKA W JEDWABNEM

Zmiana w okręgu nr 6, wybory uzupełniające - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 lipca 2021

Wiadomości

Informacje o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 lipca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.109.2021.DK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.109.2021.DK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 lipca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.112.2021.ED Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.112.2021.ED Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 lipca 2021

Wiadomości

UCHWAŁA NR XXV/200/21

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/200/21 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o obradach sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian