BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne

2019-05-23 13:14 - Dodanie nowej wiadomości: Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne

2019-11-25 08:30 - zmiana treści załącznika

2020-05-15 08:06 - aktualizacja wynikająca ze złożonych oświadczeń o rezygnacji z funkcji

2020-07-23 15:05 - aktualizacja

2020-11-17 14:44 - zmiana sołtysa w sołectwie Grądy Wielkie.

Przejdź do wiadomości