BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

2012-01-19 09:40 - Dodanie nowej wiadomości: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

2012-01-20 09:06 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

2016-01-27 09:33 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

2016-01-27 12:06 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

2016-01-27 12:07 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Przejdź do wiadomości