BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-06-26 21:33 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała II/21/02 z dnia 15 grudnia 2002 r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2004-02-09 08:41 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała II/21/02 z dnia 15 grudnia 2002 r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przejdź do wiadomości