BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, decyzja wymiarowa w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2016-01-27 11:09 - Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, decyzja wymiarowa w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-11-29 12:33 - Edycja wiadomości Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, decyzja wymiarowa w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-11-29 12:35 - Edycja wiadomości Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, decyzja wymiarowa w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2019-09-17 09:05 - Edycja wiadomości Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, decyzja wymiarowa w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wiadomości